Nanobond perspektifi

Ülkede örnek bir şirket olmayı ve ülke endüstrilerinde en iyi yeni hizmetleri sunmayı amaçlıyoruz.

1- Sunvia’nın satış birimlerinin satış kapasitesinin artırılması.
2- İran ve komşu ülkeler pazarı üzerinde tam kontrol
3- Kısa ve uzun vadeli programlar uygulayarak çevreyi koruma yükümlülüğü.
4- Şirket işlerinde sağlık ve teknik bilgi düzeyini geliştirmek. Uluslararası düzeyde mükemmel bir organizasyon olmak.
5- İnsan kaynaklarının sürdürülebilir gelişimi ve korunması için imana model satış ve hizmet birimi.
6- İnsan kaynaklarının kapasite geliştirme ve eğitimi (bilgilerini güncellemek ve becerilerini geliştirmek)
7- Modern uluslararası yöntem ve tekniklerin (teknoloji ve teknik bilgi aktarımı) edinilmesi ve küresel gelişmelerin hızlanan süreci ile senkronize edilmesi.
8- Servis merkezlerinin kurulması ve bölgesel satışlar yoluyla pazar alanının geliştirilmesi.
9- Satış pazarını geliştirmek ve çalışanlar ile müşteriler arasındaki iletişim seviyesini sürekli iyileştirmek ve iyi ilişkiler ve farkındalık yaratmak için motivasyon yaratmak
10- Ticari ve hizmet operasyonlarının kalitesinin yükseltilmesi.
11- Yeni ve modern hatların inşası ile müşterilerime hizmet verme kabiliyetini geliştirmek.
12- İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve organizasyon yapısının şirketin vizyon ve hedeflerine göre değiştirilmesi.
13- Çalışanların kültürel, pratik ve iletişim durumlarını geliştirmek.
14- Şirket hizmetlerinin sermaye yapısındaki değişikliklere uygun olarak ticari mal arz kaynaklarının ve hizmet piyasasının geliştirilmesi.
15- Şirketin ticari bilgi, hizmet ve bilgi teknolojisi sektörlerindeki faaliyetiyle ilgili teknolojik gelişme ve mühendislik bilgisi.
16- Şirketin sermaye yapısındaki değişiklikler ile pazar ve tüketimdeki (arz ve talep) değişikliklere göre şirketin işleyiş organizasyonunun, sisteminin ve işleyiş yöntemlerinin güncellenmesi.
17- Şirketin mevcut ve gelecekteki faaliyetlerine uygun olarak yapısal tesislerin geliştirilmesi.
18- Şirketin idari muhasebe yapısının ağırlıklı olarak reforme edilmesi.
19- Uygun maliyetli yönetim
20- Sahabenin iltifatları
21- Proje için mühendislik sürecinin değiştirilmesi
22- Örgüt içinde dilenmek