درباره نانوبوند

گروه صنعتی نانوبوند از سال 1391 فعالیت خود را آغاز کرد ، در ابتدا ورق آلومینیوم کامپوزیت نانوبوند را در کشور امارات و شهر شارجه تحت لیسانس امریکا تولید و وارد ایران میکردیم ، تمامی کویل های الومینیوم کامپوزیت با برند نانوبوند در کشور چین تولید و وارد کشور امارات میشد و به صورت کارمزدی ما سفارش و به همین منوال ادامه داشت ، بعد از مدتی تصمیم گرفتیم که سفارشات کلا از کشور چین وارد شود و نیازی نباشد کویل را وارد کشور امارات کنیم و بعد تولید و مجددا وارد ایران کنیم ، لذا تصمیم گرفتیم که ورق آماده از چین وارد کنیم و چندین سال به همین منوال ادامه داشت
سال 1395 خط تولید ورق آلومینیوم کامپوزیت را از چین وارد ایران کردیم و آغاز تولید ورق آلومینیوم کامپوزیت نانوبوند در کشور عزیز ایران شروع گردید ، البته همچنان کویل روی ورق را از برندهای درجه 1 و مطرح چین وارد میکنیم
تاکنون به کشورهای عراق و افغانستان و پاکستان و باکو و ترکیه و ترکمنستان و تاجیکستان و ارمنستان صادرات داشته ایم .

معرفی خدمات شرکت

گواهی نامه های شرکت