دریافت سفارش 5 میل ورق الومینیوم کامپوزیت 

ضخامت 5 میل ورق الومینیوم کامپوزیت

شرکت نانوبوند اماده سفارشات خاص و اختصاصی شما است، از جمله دریافت سفارش 5 میل ورق الومینیوم کامپوزیت  نانو بوند- ضخامت پوسته میتواند تابلویی و یا اکونومی و یا سه دهم باشد و ضخامت کل به جای 4 میل استاندارد، با ضخامت 5 میل به صورت ویژه تولید گردد.
لازم به ذکر است ضخامت کل ورق 5 میل است و ضخامت پوسته یا تابلویی و یا اکونومی و یا سه دهم است – در واقع حجم پلی اتیلن افزایش یافته.