آلومینیوم کامپوزیت و چسب

آلومینیوم کامپوزیت و چسب

چسب درزگیر ماستیک برای اجرای ورق الومینیوم کامپوزیت نانو باند

چسب ماستیک درزگیر نوعی درزگیر مایع است که در حالت الاستیک ترمیم میکند، بنابراین باعث میشود در هنگام نگه داشتن دو سطحی که به هم وصل شدهاند انعطافپذیری خوبی داشته باشد. ماستیک معمولاً در پروژه‌‌‌‌های ساختمانی به عنوان چسب و درزگیر استفاده میشود. چوب، آلومینیوم، شیشه، سنگ مرمر و انواع تخته همه کاربرد‌‌‌‌های استاندارد برای درزگیر ماستیک هستند. بیشتر پیمانکاران برای اتصال پنجرهها به سازهها از چسب ماستیک درزگیر استفاده میکنند. ترک‌‌‌‌های اطراف وان و انواع بسیاری از سنگ تراشیها را میتوان با درزگیر ماستیک نیز آببندی و ترمیم کرد. بام و سازه‌‌‌‌های آجری به خوبی به درزگیر‌‌‌‌های ماستیک پاسخ میدهند و حتی در وسایل نقلیه مانند اتومبیل و قایق نیز از چسب ماستیک درزگیر استفاده میشود، تا سطوحی عاری از گرد و غبار ایجاد شود.