آلومینیوم کامپوزیت و نانو

آلومینیوم کامپوزیت و نانو

پوشش نانو -NANO

همانند رزین PVDF اجرا می‌گردد با این تفاوت که یک لایه سوم هم روی رزین PVDF اجرا می‌شود که از لحاظ ساختار مولکولی با رزین‌‌‌‌های عادی متفاوت است.

به صورتی که فاصله مولکولی توسط تکنولوژی نانو به کمتر از ۹-۱۰ می‌رسد که این خاصیت باعث عدم جذب آلودگی‌‌‌‌های محیطی از قبیل گردوغبار و ذرات روغنی معلق در فضا می‌گردد.

این نوع ورق توسط کارخانه نانوبوند در کشورمان ایران عرضه شده و به طور گسترده در حال استفاده است.