آلومینیوم کامپوزیت و طراحی

آلومینیوم کامپوزیت و طراحی

1- طراحی اولیه پروژه(سه بعدی-3D) با درخواست کارفرما و نظر مهندس مهمار با نوع ظاهر ساختمان موجود و با توجه به قابلیت‌‌‌‌های ورق کامپوزيت و شیشه.

2- نوع ظاهر ساختمان با استفاده از دوربین‌‌‌‌های پیشرفته ثبت میشود و اطلاعات و اندازه‌‌‌‌های آن به صورت فایل سه بعدی رسم می‌شود به آتلیه طراحی داده می‌شود.حال وضعیت واقعی ساختمان براساس مختصات تهیه و کلیه المان‌‌‌‌های موجود کدگذاری می‌گردد.این اقدام سیار مفید برای طراحی نما است.

3- آتلیه طراحی با اطلاعاتی که بدست آورده بهترین راه را جهت پوشیدن قناصی و ناگونیایی سازه و همچنین مدولاسیون مناسب جهت طراحی نما را تهیه و به کارفرما به صورت نقشه‌‌‌‌های شاپ دراوينگ ارائه می‌دهد.

4- در نهایت تیم طراحی کننده با توجه به نقشه هایی که کارفرما آن را پسندیده است اقدام به تهیه نقشه‌‌‌‌های اجرايی جهت شروع کار اجرای نمای کامپوزيت می‌کنند. این نقشه ها شامل نقشه‌‌‌‌های اجرای زير سازی ورق کامپوزيت،فریم لس،کرتین وال،ساندويچ پنل دکوراتيو،لوور آلومينيومی،شيدر ،نمای چوب ترمو و … و همچنین نقشه‌‌‌‌های توليد و نصب ورق کامپوزيت ،فریم لس و …است.

5- آغاز عمليات اجرايی  نمای کامپوزیت معمولا با پیاده سازی و اجرای کمر بند‌‌‌‌های نگه دارنده زیر سازی نما آغاز شده و سپس توسط نصب پروفیل‌‌‌‌های آهنی و آلومینومی ادامه می‌یابد.

6- حال نوبت نصب ورق‌‌‌‌های کامپوزیت به صورت نیمه جعبه روی نما است.اقدامات برش کاری ورقه ها از شیت خام، شیار زنی، خم کاری و مونتاژ انجام می‌پذیرد که برای این کار دستگاه‌‌‌‌های پیشرفته با تکنولوژی بالا وجود دارد.

7- بعد از برش و مونتاژ ورق‌‌‌‌های کامپوزيت, ورق کامپوزيت در جای خود با توجه به نوع سیستم و با رعایت نکات فنی مربوط به نوع کامپوزیت نصب می‌گردد.