آلومینیوم کامپوزیت و نصب به روش ال و اچ

ACM-samples

یکی از مهمترین نما‌‌‌‌های ساختمان، نمای آلومینیوم کامپوزیت است که در ساختمان‌‌‌‌های مختلف به کار گرفته می‌شود. این نما باید به دقت و با روش مناسب خود نصب شود تا دوام و استحکام بیشتری داشته باشد. روش‌‌‌‌های مختلفی برای نصب نمای آلومینیوم کامپوزیت وجود دارد

این روش به عنوان روش هایی برای نصب نمای آلومینیوم کامپوزیت شناخته می‌شود و کاربرد فراوانی دارد. همچنین این نوع از نصب آلومینیوم کامپوزیت نما، ویژگی‌‌‌‌های خاص و منحصر بفرد دارد که باعث تمایل نصاب‌‌‌‌های نمای ساختمان به این روش می‌شود

این روش مزایای بسیار زیادی دارد. از مزایای این روش به سرعت اجرای بالا و تمیزی اجرا و هزینه کمتر میتوان اشاره کرد. این مزایا البته در برخی از روش‌‌‌‌های دیگر نیز وجود دارد

مشخص است که با توجه به شرایط مکانی و حتی زمانی باید روش نصب آلومینیوم کامپوزیت نما انتخاب شده و توسط نصاب حرفه ای به اجرا در بیاید